ODRŽAVANJE

Interventno održavanje – TelBiz Teh

Poslovni informacioni sistem mora da bude funkcionalan, siguran, pouzdan i prilagođen poslovanju određene firme. Teleklik usluga održavanja podrazumijeva brigu o informaciono komunikacionom sistemu, kako bi ostao u zadovoljavajućim radnim karakteristikama.

Plati koliko trošiš omogućava 100% kontrolu troškova.

odrzavanje

Plati koliko trošiš je novi model naplate TelBiz Teh usluge održavanja i podrške informaciono komunikacionog sistema
TelBiz Teh usluga je namijenjena malim i srednjim preduzećima u razvoju
Usluga interventnog održavanja podrazumijeva održavanje po potrebi, odnosno intervenciju po zahtjevu ili prijavi problema od strane korisnika
Teleklik preuzima kompletnu brigu o IKT opremi krajnjeg korisnika
Briga i aktivnoj i pasivnoj mrežnoj opremi
Briga o računarima i računarskoj opremi
Briga o serverskoj infrastrukturi
Pomoć kod organizacije i zaštite podataka
Održavanje IKT opreme garantuje kvalitet, štedi vrijeme i novac, te daje sigurnost

Teleklik tim interveniše po prijavi problema od strane korisnika po hitnom postupku unutar četiri (4) časa.
Jedinica mjere za naplatu TelBiz Teh usluge je sat utrošenog vremena, a naplata se vrši po zbiru utrošenih sati.
Klijent po Ugovoru za uslugu TelBiz Teh dobija zbirnu fakturu svih intervencija obavljenih u toku mjeseca umanjenu za 40%.
Ukoliko nisu vršene intervencije kod korisnika u toku mjeseca usluga TelBiz Teh se ne fakturiše.

Saznaj više

O interventnom održavanju IKT sistema u firmama – TelBiz Teh

Interventno održavanje IKT sistema se može definisati kao održavanje po potrebi, odnosno u trenutku kada se za to ukaže potreba. Interventno održavanje informaciono komunikacionog sistema se izvodi kada pojedini pokazatelji daju naznaku da će doći do kvara sistema, mašine ili uređaja, ili kada pokazatelji pokažu pad performansi uređaja.

„Plati koliko trošiš“ je novi model naplate Teleklik usluge održavanja, a namijenjen je malim i srednjim preduzećima.
Ovaj vid održavanja IKT sistema podrazumijeva intervenciju po zahtjevu ili prijavi problema od strane korisnika.
Usluga TelBiz Teh obuhvata usluge interventnog održavanja opreme, a u skladu sa NIVOIMA podrške.
Jedinica mjere za naplatu usluge je sat (utrošenog vremena) i naplata se vrši po zbiru utrošenih sati.
Klijent na kraju mjeseca dobija zbirnu fakturu za sve intervencije koje su obavljene u toku mjeseca, a na osnovu potvrda o izvršenim radovima.
Ukoliko klijent potpiše Ugovor sa minimalnim trajanjem od 12 mjeseci ostvaruje popust do 40%.
Ukoliko nisu vršene intervencije kod korisnika u toku mjeseca usluga se ne fakturiše.

Nivoi podrške prema vrsti opreme i zahtjevanoj stručnosti tehničkog lica iz Teleklika

I NIVO – TEHNIČAR

• Održavanje računara i računarske opreme
• Utvrđivanje kvara
• Zamjena hardverskih komponenti, termalne paste
• Čišćenje hardverskih komponenti od prašine
• Čišćenje i zamjena ventilatora, matične ploče, unutrašnjosti kućišta, napajanja, memorije, grafičke karte
• Zamjena dotrajalih kablova, čišćenje periferije
• Instalacija i puštanje u rad nabavljenih računara
• Registracija hardvera u help desk ticketing sistem (unos komponenti u help desk sistem) Napomena: Ukoliko se nabavka komponenti ili opreme vrši od trećih lica, Teleklik ne garantuje za ispravnost i operativnost komponenti
• Održavanje softvera (sistemskog i aplikativnog)
• Instalacija, podešavanje i ažuriranje operativnih sistema i aplikacija
• Čišćenje računara od malicioznih fajlova i aplikacija, instalaciju i ažuriranje antivirus i antimalware softvera
• Optimizacija i oporavak sistema u slučaju nemogućnosti reinstalacije zbog postojanja poslovnih aplikacija i drugog zavisnog softvera (uklanjanje nepotrebnih fajlova, optimizacija hard diskova, privremenih fajlova, reparacija operativnog sistema)
• Izrada i testiranje funkcionalnosti backupa (backup operativnog sistema i korisničkih podataka, testiranje funkcionalnosti backupovanog sadržaja)
• Provjera ažurnosti korisničkih lozinki
• Instalacija drivera i softvera za prateće periferne uređaje
• Organizacija dijeljenja resursa unutar lokalne mreže Napomena: Isključuje održavanje poslovne aplikacije, prateće baze podataka i sve druge elemente koji su sastavni dio poslovnih aplikacija
• Održavanje aktivne mrežne opreme
• Konfigurisanje (osnovno podešavanje, LAN, WAN, IP Adrese, DHCP, NAT)
• Puštanje u rad small business mrežne opreme
• Održavanje pasivne mrežne opreme
• Implementacija i realizacije kablaže (strukturno kabliranje, horizontalno kabliranje, postavljanje UTP utičnica, razvodnih oramara, puštanje u rad portova i aktivacija priključnih mijesta,povezivanje patch kablova)
• Proširanje i dorada kablaže (popravka mrežnih priključnih mijesta, kabliranje, zamjena dotrajale kablaže, konektora)
• Napomena: trošak materijala se dodatno fakturiše

II NIVO – INŽENJER

• Održavanje servera i serverske opreme
• Održavanje hardware-a
• Utvrđivanje kvara
• Zamjena hardverskih komponenti, termalne paste
• Čišćenje hardverskih komponenti od prašine
• Oporavak storage-a
• Zamjena dotrajalih kablova, čišćenje periferije, instalacija i puštanje u rad nabavljenih računara
• Čišćenje i zamjena ventilatora, matične ploče, unutrašnjosti kućišta, napajanja, memorije, grafičke karte
• Pregledi hardverske konfiguracije, zauzetosti diskova, mrežnih interfejs-a
• Pregledi funkcionisanja management alata
• Provjera ispravnosti rada RAID konfiguracija
• Održavanje software-a
• Instalacija i konfiguracija operativnog sistema (Instalacija OS-a sa osnovom konfiguracijom i servisima, puštanje u rad)
• Pregled i analiza logova operativnih sistema (Pregled u cilju utvrđivanja grešaka u radu servisa)
• Provjera sistem uptime-a
• Provjera zauzeća prostora na diskovima
• Provjera ispravnosti i zauzeća RAM memorije
• Provjera softverske politike (pregled liste aplikacija i aktivnih servisa)
• Izrada i implementacija backupa (impelementacija redovnog periodičnog backupa i jednokratnog backupa)
• Analiza i provjera performansi rada servera
• Održavanje aktivne mrežne opreme
• Instalacija, konfigurisanje, podešavanje i održavanje napredne i profesionalne aktivne mrežne opreme i servisa (Firewall, Cisco, Palo Alto oprema-konfigurisanje i podešavanje)
• SAN arhitektura
• Projektovanje i izrada računarskih mreža i mrežne opreme
• Izrada projektne dokumentacije
• Zamjenska oprema na stanju u skladu sa zahtjevima krajnjeg korisnika
Napomena: Stavke iz ovog niova podrške biće definisane pojedničanim ugovornim odnosom („case by case“)

Pošalji upit
ikt mreza

Izrada IKT aktivne i pasivne mrežne opreme

Naš zadatak je da utvrdimo Vaše potrebe, te da nađemo odgovarajuće rješenje u skladu sa Vašim potrebama, uradimo isporuku, implementaciju po sistemu „ključ u ruke“.

Kvalitetna mrežna oprema predstavlja osnovu svake računarske mreže.
Od kvaliteta realizacije računarske mreže zavisi: brzina prenosa podataka unutar mreže, kvalitet IP telefonije, video nadzor.

Pošalji upit